واحد پول کشور ترکیه

واحد پول کشور ترکیه
واحد پول کشور ترکیه

واحد پول کشور ترکیه

لیر ترک واحد پول کشور ترکیه است.

زیر واحد لیر ترکیه کروش است؛ هر لیر معادل 100 کروش می باشد.

علامت اختصاری لیر ترکیه TRY یا TL می باشد. لیر ترکیه به شکل اسکناس های 5، 10، 20، 50، 100 و 200 لیری.

و سکه های 5 کروشی، 10 کروشی، 25 کروشی، 50 کروشی و یک لیری می باشند.

لینک تلگرام صرافی