جمعیت کشور ترکیه
جمعیت کشور ترکیه

جمعیت کشور ترکیه

جمعیت  ترکیه در سال 2016؛ 79 میلیون و 814 هزار و 871 نفر بوده است.

که با افزایش 995 هزار و 654 نفری در سال 2017 رکورد 80 میلیون نفری جمعیت را شکسته است.

جمعیت  ترکیه در تاریخ 31 دسامبر سال 2017؛ 80 میلیون و 810 هزار و 525 نفر اعلام شده است .

که در رده نوزدهمین کشور پرجمعیت جهان قرار گرفته است.

براساس داده های سازمان آمار و اطلاعات کشور ترکیه (TÜİK:TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU) سرعت افزایش جمعیت سالانه با کاهش روبرو بوده است؛ به این ترتیب که از 13.5 نفر در هزار نفر به 12.4 نفر در هزار نفر کاهش داشته است.

طبق این آمار میانگین سنی در کشور ترکیه افزایش یافته است؛ اینگونه که میانگین سنی از 31.4 در سال 2016 به 31.7 در سال 2017 بالا رفته است. میانگین سنی مردان 31.1 و زنان 32.4 به ثبت رسیده است.

همچنین در میانگین جمعیت  ترکیه مردان 50.2 درصد (40 میلیون و 535 هزار و 135 نفر) و زنان 43.8 درصد (40 میلیون و 275 هزار و 390 نفر) می باشد.

استان استانبول با 15 میلیون و 29 هزار و 231 نفر پرجمعیت ترین استان کشور ترکیه است؛ این در حالیست که 18.6 درصد از جمعیت کشور ترکیه در استانبول اقامت دارند و استان بایبورت با 80 هزار و 417 نفر بعنوان کم جمعیت ترین استان کشور ترکیه انتخاب شده است.

پرجمعیت ترین استان های کشور ترکیه:

استانبول: 15 میلیون 29 هزار 231 نفر

آنکارا: 5 میلیون 445 هزار 26 نفر

ازمیر: 4 میلیون 279 هزار 677 نفر

بورسا: 2 میلیون 936 هزار 803 نفر

آنتالیا: 2 میلیون 364 هزار 396 نفر